Hài hước

Tôi không biết về bạn, nhưng họ đã có một ngày tồi tệ nhất

Có những ngày như vậy, ngày mà ngày hôm đó không được thiết lập và mọi thứ đều rơi khỏi tầm tay. Bình hoa vỡ, đi làm muộn, xe hỏng ... Rốt cuộc, mọi người đều có cảm giác khi cả thế giới chống lại bạn. Nhưng hôm nay chúng tôi khuyên bạn không nên quan tâm đến vấn đề của mình, mà hãy nhìn vào sự lựa chọn thất bại thực sự trong cuộc sống!
ĐọC Thêm